Powrót

Betoniarki

Definicja i zastosowanie

Urządzenie do przygotowywania mieszanek betonowych metodą nieprzemysłową.
Mają zastosowanie do wytwarzania na budowie i w niewielkich ilościach mieszanek betonowych i zapraw cementowo-wapiennych.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 36 godzin, w tym: 22 zt + 14 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat