Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na szkolenia

Najbliższy blok szkoleniowy 01.08 – 31.08.2022

***

Informacje o kursach i ich terminach:

– w zakładce Terminy

– w naszej siedzibie: ul. Diamentowa 4a w Lublinie

– oraz pod nr telefonu 081 744 91 01

***

Zapraszamy do korzystania z naszych usług z możliwością dofinansowania do szkoleń. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania:

Baza Usług Szkoleniowych

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dla pracodawców chcących przeszkolić swoich pracowników lub dla osób samozatrudnionych

Urzędów Pracy – dla osób bezrobotnych

Projektów Unijnych

Wojskowych Biur Emerytalnych w ramach tzw. rekonwersji

***

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych lub niepracujących, wiek 30+, zamieszkałych w Lublinie lub powiacie lubartowskim.

Informacje w Ośrodku

****

Nawiążemy współpracę z wykładowcami i instruktorami zajęć praktycznych

Więcej informacji pod nr telefonu 601-983-983

****

Zapraszamy!

Terminy egzaminów
Maszyny do robót ziemnych - egzamin przed IMBiGS
Koparkoładowarki
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie weekendowe
09.09 - 27.10.2022
klasa III - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Koparki jednonaczyniowe
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie weekendowe
09.09 - 27.10.2022
klasa III - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Klasa I - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa I - szkolenie popołudniowe
26.07 - 18.08.2022
Ładowarki jednonaczyniowe
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie weekendowe
09.09 - 27.10.2022
klasa III - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
klasa I - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa I - szkolenie popołudniowe
26.07 - 18.08.2022
Spycharki
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
klasa I - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
Równiarki
klasa I - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa I - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Maszyny do robót drogowych - egzamin przed IMBiGS
Walce drogowe
klasa II - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
klasa I - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa I - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
klasa II - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa II - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
klasa II - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
klasa II - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa II - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
klasa II - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa II - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Remontery nawierzchni dróg
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew **
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie weekendowe
26.07 - 18.08.2022
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym**
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie popołudniowe
26.07 - 18.08.2022
PAKIET - pilarki mechaniczne do ścinki drzew, przecinarki do nawierzchni dróg
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie popołudniowe
26.07 - 18.08.2022
Inne maszyny i urządzenia techniczne - egzamin przed IMBiGS
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż bez klasy
bez klasy - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
bez klasy - szkolenie popołudniowe
26.07 - 18.08.2022
Wielozadaniowe nośniki osprzętów
- / UNIMOG / Inne - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
- / UNIMOG / Inne - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Podajniki do betonu
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
klasa III - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Pompy do mieszanki betonowej
klasa III - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
Klasa III - szkolenie weekendowe
09.09 - 27.10.2022
WNO – Wielozadaniowe Nośniki Osprzętów
bez klasy - szkolenie stacjonarne
26.07 - 18.08.2022
bez klasy - szkolenie popołudniowe
09.09 - 27.10.2022
Maszyny i urządzenia dźwigowe - egzamin przed UDT**
Wózki widłowe z wymianą butli gazowych
Katl. II WJO
sierpień - wrzesień 2022
Wózki podnośnikowe / teleskopowe
Kat. I WJO
sierpień - wrzesień 2022
Podesty / rusztowania ruchome
Kat. I P, II P
sierpień - wrzesień 2022
Podesty ruchome przejezdne
Kat. I P
sierpień - wrzesień 2022
Suwnice, wciągniki, wciągarki
Kat. II S
sierpień - wrzesień 2022
Żurawie (w tym "HDS-y")
Kat. II Ż
sierpień - wrzesień 2022
Szkolenia MEN
Agregaty tynkarskie
-
26.07 - 18.08.2022
Odśnieżarki
-
26.07 - 18.08.2022
Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych
-
26.07 - 18.08.2022
Betoniarki
-
26.07 - 18.08.2022
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
-
26.07 - 18.08.2022
Malowarki znaków na jezdni
-
26.07 - 18.08.2022
Recyklery
-
26.07 - 18.08.2022
Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
-
26.07 - 18.08.2022
Narzędzia udarowe ręczne
-
26.07 - 18.08.2022
Sprężarki przewoźne elektrownie polowe wielozad. zasilacze hydrauliczne
-
26.07 - 18.08.2022

* SZKOLENIA GRUPOWE – w przypadku odrębnego grupowego zlecenia, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza planowanym harmonogramem.

** EGZAMIN przed UDT nie jest konieczny w przypadku obsługi wózka widłowego w transporcie wewnątrzzakładowym.