Tablica ogłoszeń

Najbliższy blok szkoleniowy:

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2023

planowany termin rozpoczęcia 27.09.2023

Wymagane:

DRUK ZGŁOSZENIOWY – należy pobrać z zakładki Zgłoszenia (poniżej)

WPŁATA – wyłącznie na konto (nr znajduje się na samym dole, po prawej stronie)

***

koparkoładowarki kl.III (wszystkie) 27.09-14.10.2023

koparki jednonaczyniowe kl. III j.w.

ładowarki jednonaczyniowe kl. III j.w.

pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl. III (wszystkie) 16.10-23.10.2023

rusztowanie budowlano-montażowe – montaż i demontaż, bez klasy j.w.

pakiet urządzeń drobnych: przecinarki do nawierzchni dróg, zagęszczarki, narzędzia udarowe ręczne j.w.

***

KONTAKT: 601-91-91-94, 81 744-91-01 ( w godz. 10-14.00)

***

Specjalności planowane na jesień 2023:

specjalistyczne maszyny drogowe, „betonowe”, „bitumiczne”

spycharki, równiarki

***

***

Zapraszamy!

Terminy egzaminów
Maszyny do robót ziemnych - egzamin przed IMBiGS
Koparkoładowarki
klasa III - szkolenie stacjonarne
27.09 - 14.10.2023
Koparki jednonaczyniowe
klasa III - szkolenie stacjonarne
27.09 - 14.10.2023
Klasa I - szkolenie stacjonarne
j.w.
Ładowarki jednonaczyniowe
klasa III - szkolenie stacjonarne
27.09 - 14.10.2023
klasa I - szkolenie stacjonarne
j.w.
Spycharki
klasa III - szkolenie stacjonarne
XI/XII.2023 w trakcie rekrutacji (prosimy o zapisy z dużym wyprzedzeniem)
klasa I - szkolenie stacjonarne
j.w.
Równiarki
klasa I - szkolenie stacjonarne
XI / XII .2023 - w trakcie rekrutacji (prosimy o zapisy z dużym wyprzedzeniem)
Maszyny do robót drogowych - egzamin przed IMBiGS
Walce drogowe
klasa II - szkolenie stacjonarne
XI / XII.2023 - w trakcie rekrutacji (prosimy o zapisy z dużym wyprzedzeniem)
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
klasa I - szkolenie stacjonarne
I / II 2024 - w trakcie rekrutacji (prosimy o zapisy z dużym wyprzedzeniem)
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
klasa II - szkolenie stacjonarne
I / II 2024 - w trakcie rekrutacji (prosimy o duzo wczesniejsze zgłoszenia)
klasa II - szkolenie popołudniowe
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
klasa II - szkolenie stacjonarne
I / II 2024 - w trakcie rekrutacji (prosimy o dużo wcześniejsze zgłoszenia)
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
klasa II - szkolenie stacjonarne
I / II 2024 - w trakcie rekrutacji (prosimy o duzo wcześniejsze zgłoszenia)
klasa II - szkolenie popołudniowe
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
klasa II - szkolenie stacjonarne
I / II 2024 - w trakcie rekrutacji (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia)
klasa II - szkolenie popołudniowe
Remontery nawierzchni dróg
klasa III - szkolenie stacjonarne
I / II 2024 - w trakcie rekrutacji (prosimy o dużo wcześniejsze zgłoszenia)
klasa III - szkolenie popołudniowe
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew **
klasa III - szkolenie stacjonarne
16.10 - 23.10.2023
klasa III - szkolenie weekendowe
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym**
klasa III - szkolenie stacjonarne
16.10 - 23.10.2023
klasa III - szkolenie popołudniowe
PAKIET - pilarki mechaniczne do ścinki drzew, przecinarki do nawierzchni dróg
klasa III - szkolenie stacjonarne
16.10 - 23.10.2023
klasa III - szkolenie popołudniowe
Inne maszyny i urządzenia techniczne - egzamin przed IMBiGS
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż bez klasy
bez klasy - szkolenie stacjonarne
X / XI 2023 - w trakcie rekrutacji
bez klasy
Wielozadaniowe nośniki osprzętów
- / UNIMOG / Inne - szkolenie stacjonarne
X / XI .2023 - w trakcie rekrutacji
- / UNIMOG / Inne - szkolenie popołudniowe
Podajniki do betonu
klasa III - szkolenie stacjonarne
listopad 2023
klasa III - szkolenie popołudniowe
Pompy do mieszanki betonowej
klasa III - szkolenie stacjonarne
listopad 2023 - w tarkcie rekrutacji
Klasa III - szkolenie weekendowe
j.w.
WNO – Wielozadaniowe Nośniki Osprzętów
bez klasy - szkolenie stacjonarne
październik 2023
bez klasy - szkolenie popołudniowe
Maszyny i urządzenia dźwigowe - egzamin przed UDT**
Wózki widłowe z wymianą butli gazowych
Katl. II WJO
październik 2023
Wózki podnośnikowe / teleskopowe
Kat. I WJO
paździenik 2023
Podesty / rusztowania ruchome
Kat. I P, II P
październik 2023
Podesty ruchome przejezdne
Kat. I P
październik 2023
Suwnice, wciągniki, wciągarki
Kat. II S
październik 2023
Żurawie (w tym "HDS-y")
Kat. II Ż
październik 2023
Szkolenia MEN
Agregaty tynkarskie
-
XI.2023
Odśnieżarki
-
I / II 2024 ( w tarkcie rekrutacji (prosimy o zapisy z dużym wyprzedzeniem)
Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych
-
I / II 2024 - w trakcie rekrutacji (prosimy o duzo wcześniejsze zgłoszenia)
Betoniarki
-
listopad 2023
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
-
listopad 2023
Malowarki znaków na jezdni
-
listopad 2023 - w trakcie rekrutacji
Recyklery
-
I / II 2024 - w trakcie rekrutacji ( prosimy o dużo wcześniejsze zgłoszenia)
Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
-
16.10 - 23.10.2023
Narzędzia udarowe ręczne
-
16.10 - 23.10.2023
Sprężarki przewoźne elektrownie polowe wielozad. zasilacze hydrauliczne
-
listopad 2023 - w tarkcie rekrutacji

* SZKOLENIA GRUPOWE – w przypadku odrębnego grupowego zlecenia, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza planowanym harmonogramem.

** EGZAMIN przed UDT nie jest konieczny w przypadku obsługi wózka widłowego w transporcie wewnątrzzakładowym.