Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na szkolenia

Najbliższy blok szkoleniowy 10.10 – 28.10.2022

***

Informacje o kursach i ich terminach:

– w zakładce Terminy

– w naszej siedzibie: ul. Diamentowa 4a w Lublinie

– oraz pod nr telefonu 081 744 91 01

***

Zapraszamy do korzystania z naszych usług z możliwością dofinansowania do szkoleń. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania:

Baza Usług Szkoleniowych

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dla pracodawców chcących przeszkolić swoich pracowników lub dla osób samozatrudnionych

Urzędów Pracy – dla osób bezrobotnych

Projektów Unijnych

Wojskowych Biur Emerytalnych w ramach tzw. rekonwersji

***

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych lub niepracujących, wiek 30+, zamieszkałych w Lublinie lub powiacie lubartowskim.

Informacje w Ośrodku

****

Nawiążemy współpracę z wykładowcami i instruktorami zajęć praktycznych

Więcej informacji pod nr telefonu 601-983-983

****

Zapraszamy!

Druki zgłoszeniowe

Pozostałe dokumenty

Wymagane dokumenty