Powrót

Frezarki

Definicja i zastosowanie

Frezarka drogowa (frezarka do nawierzchni dróg) to maszyna, urządzenie lub narzędzie ręczne z napędem mechanicznym do skrawania na zimno górnej, odkształconej (uszkodzonej) warstwy nawierzchni drogowej na określoną głębokość, w celu jej wyprofilowania lub naprawy.

Stosuje się ją do wysokowydajnego usuwania uszkodzonej nawierzchni dróg, placów lotnisk w procesie ich remontu czy regeneracji.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa pierwsza – frezarki do nawierzchni dróg samojezdne klasa pierwsza

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa pierwsza – 134 godziny, w tym: 52 zt + 82 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat