Powrót

Koparki jednonaczyniowe

Definicja i zastosowanie

Koparki jednonaczyniowe są maszynami przeznaczonymi do robót ziemnych prowadzonych w różnych warunkach terenowych i gruntowych. Maszyny te charakteryzuje powtarzalność następujących po sobie czynności, wykonywanych w toku jednego cyklu pracy. Czynności te polegają zwykle na odspojeniu gruntu, przeniesieniu odspojonego urobku w zasięgu działania swojego osprzętu roboczego i następnie wyładowanie go na podstawione środki transportu lub na odkład.

Możliwości wykorzystania nowoczesnych koparek jednonaczyniowych ogranicza jedynie pojemność i rodzaj posiadanego osprzętu dodatkowego.  Obecnie, zarówno koparki podsiębierne jak i przedsiębierne posiadają zestawy łyżek dedykowane do wykonywania wykopów o określonym przeznaczeniu i wymiarach.  Uniwersalność zastosowań tych maszyn podnosi możliwość łatwej wymiany naczynia roboczego. W spotykanych obecnie rozwiązaniach, czynności te w minimalnym stopniu angażują czas i wysiłek obsługi maszyny.

W miejsce podstawowego osprzętu roboczego jest również stosowany osprzęt chwytakowy, wyposażenia żurawia, młota lub nożyc do kruszenia betonu.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa trzecia – koparki jednonaczyniowe do 25 ton klasa trzecia
  • klasa pierwsza – koparki jednonaczyniowe wszystkie klasa pierwsza

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 134 godziny, w tym: 52 zt + 82 zp
  • klasa pierwsza – 41 godzin, w tym: 16 zt + 25 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat