Powrót

Koparkoładowarka

Definicja i zastosowanie

Koparkoładowarki to nowoczesne maszyny robocze z grupy maszyn budowlanych, średniej mocy, na podwoziu kołowym z napędem hydraulicznym, posiadające układ roboczy ładowarkowy oraz koparkowy. Te dwa układy robocze oraz możliwość zastosowania w każdym z nich dodatkowych osprzętów wymiennych powodują, że jest to maszyna o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.

Wszechstronność oraz niskie koszty eksploatacji to główne jej zalety.
Główne zastosowanie to prace ziemne charakterystyczne dla ładowarek, czyli załadunek i transport urobku na niewielkich odległościach oraz charakterystyczne dla koparek, czyli wykopy wąsko przestrzenne.

W wyniku zastosowania dodatkowego osprzętu wymiennego zarówno w układzie roboczym koparkowym jak i ładowarkowym uzyskujemy szeroką gamę prac możliwych do wykonania, a mianowicie: załadunek, zgarnianie, odśnieżanie, zamiatanie, frezowanie, sztaplowanie, wykonywanie odwiertów, przesadzanie drzew, kopanie rowów, koszenie skarp. Krótko mówiąc nie ma prac, których nie można wykonać tą maszyną

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym
ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa trzecia – koparkoładowarki wszystkie klasa trzecia

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają
go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy eksploatacyjnej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjnej oraz koparkospycharki

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 134 godziny, w tym: 52 zt + 82 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat