Powrót

Ładowarki jednonaczyniowe

Definicja i zastosowanie

Ładowarka jednonaczyniowa jest maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych, najczęściej na podwoziu kołowym, z napędem hydraulicznym. Duża moc i zwrotność oraz zastosowanie napędów hydraulicznych, to gwarancja dużej niezawodności wysokich wydajności. Możliwość zastosowania różnorodnych osprzętów roboczych czyni ją bardzo przydatną do różnorodnych prac specjalistycznych, innych niż roboty ziemne.

Zastosowanie ładowarek jednomaszynowych to roboty ziemne, związane z załadunkiem oraz przemieszczaniem urobku na niewielkie odległości, z uwagi na duże siły wyrywające możliwość wykorzystania jej przy realizacji wykopów szerokoprzestrzennych. Zastosowanie osprzętu dodatkowego pozwala na wykorzystanie jej do realizacji całego szeregu innych niż roboty ziemne, prac specjalistycznych, takich jak: odśnieżanie, zamiatanie, ścinanie drzew, sztaplowanie palet, rozładunek samochodów i wagonów.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa trzecia – ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton klasa trzecia
  • klasa pierwsza – ładowarki jednonaczyniowe wszystkie klasa pierwsza

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 134 godziny, w tym: 52 zt + 82 zp
  • klasa pierwsza – 41 godzin, w tym: 16 zt + 25 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat