Powrót

Narzędzia udarowe ręczne

Definicja i zastosowanie

Narzędzia udarowe ręczne są to ręczne urządzenia służące do bezpośredniego oddziaływania na element pracy, które są wyposażone w system udaru.
Młoty udarowe (kłujące, wiercące) to narzędzia do pracy w betonie, kamieniu, służące do wykonywania przebić w ścianach, posadzkach, skuwania tynków i płytek, prac rozbiórkowych oraz do remontów nawierzchni dróg. 

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 36 godzin, w tym: 22 zt + 14 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat