Powrót

Odśnieżarki

Definicja i zastosowanie

Maszyna, urządzenie lub narzędzie ręczne z napędem mechanicznym służące do realizacji wybranych zabiegów technologicznych zimowego utrzymania dróg polegającego na usuwania skutków opadów śniegu. 

Odśnieżarki mają zastosowanie do mechanicznego usuwania z jezdni śniegu świeżego, luźnego, śniegu zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego (także jego załadunek) w celu zapewnienia ich przejezdności.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wymiar godzin szkolenia

  • 76 godzin, w tym: 52 zt + 24 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat