Powrót

Piły spalinowe do ścinki drzew

Definicja i zastosowanie

Obsługa pił spalinowych wymaga od osób pracujących w zawodzie pilarza – drwala posiadania odpowiednich kwalifikacji. Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Praca piłą spalinową wymaga w szczególności prawidłowego przygotowania stanowiska pracy oraz zastosowania odpowiednich technik obalania drzew.

Piły z napędem spalinowym do ścinki drzew to urządzenia, które są podstawowym narzędziem ręcznym drwala i innych użytkowników, którzy zajmują się ścinką drzew. Zastosowanie znalazły między innymi w: leśnictwie, energetyce, przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, budownictwie ogólnym i drogowym, sadownictwie oraz zieleni miejskiej.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa trzecia – pilarki mechaniczne do ścinki drzew wszystkie klasa trzecia

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 36 godzin, w tym: 22 zt + 14 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat