Powrót

Podajniki do betonu

Definicja i zastosowanie

Maszyny do przygotowywania i podawania „sucho-mokrej” masy betonowej.
Wykonywanie mieszanek betonowych (jastrychów) o konsystencji „sucho-mokrej” i ich transport rurami do miejsca ich wbudowywania metoda ciśnieniową.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa trzecia podajniki do betonu wszystkie klasa trzecia

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 68 godzin, w tym: 45 zt + 23 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat