Powrót

Pompy do mieszanki betonowej

Definicja i zastosowanie

Maszyna (urządzenie) służące do transportu pionowego (poziomego) masy betonowej od miejsca jej dostarczenia na plac budowy do miejsca jej wbudowania metodą hydrauliczną.

Zastosowania: transport pionowy (poziomy) masy betonowej w budownictwie kubaturowym z miejsca o poziomie „0” do miejsc jej wbudowania ( powyżej lub poniżej „0”) metodą hydrauliczną – ciągle i z dużą wydajnością.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa trzecia – pompy do mieszanki betonowej wszystkie klasa trzecia

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 78 godzin, w tym: 50 zt + 28 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza medycyny pracy – oryginał, nie starszy niż 5-cy