Powrót

Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

Definicja i zastosowanie

Przecinarki to urządzenia służące do cięcia nawierzchni drogi w celu jej późniejszego usunięcia lub wykonania dylatacji.

Przecinarki nawierzchni znajdują zastosowanie podczas prac remontowych dróg. W zależności od średnicy zastosowanej tarczy możemy uzyskać różne głębokości cięcia. W zależności od rodzaju zastosowanej tarczy możliwe jest cięcie powierzchni asfaltowych lub betonowych. W przecinarkach o dużej głębokości cięcia zastosowany jest napęd kół ułatwiający i przyspieszający pracę.  

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa trzecia – przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasa trzecia

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 36 godzin, w tym: 22 zt + 14 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat