Powrót

Recyklery

Definicja i zastosowanie

Urządzenie do przerobu zerwanej asfaltowej nawierzchni drogowej.
Recykler służy do powtórnego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych takich, jak złom asfaltowy czy odpady po frezowaniu nawierzchni asfaltowych w celu ich powtórnego wbudowania.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wymiar godzin szkolenia

  • 76 godzin, w tym: 52 zt + 24 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat