Powrót

Remontery nawierzchni dróg

Definicja i zastosowanie

Remontery nawierzchni dróg ą nowoczesnymi urządzeniami służącymi do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej.

Remonter służy do usuwania uszkodzeń nawierzchni dróg  poprzez podawanie do głowicy roboczej, oddzielnymi przewodami, grysu, emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją a następnie wbudowanie pod ciśnieniem tak powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa trzecia – remontery nawierzchni dróg wszystkie klasa trzecia

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 134 godziny, w tym: 52 zt + 82 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat