Powrót

Równiarki

Definicja i zastosowanie

Równiarki są maszynami do robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, a w szczególności do profilowania torowiska drogowego i wznoszenia nasypów o niewielkiej wysokości wykonywanych przy pomocy lemiesza zakończonego nożem o konstrukcji przystosowanej do szybkiej zmiany ustawienia.

Podstawowymi pracami budowlanymi związanymi z wykorzystaniem równiarek są: ścinanie gruntu ze strony górnej i przenoszenie go w kierunku poprzecznym torowiska, korytowanie torowiska i następnie rozścielanie w nim materiałów wykorzystywanych przy budowie drogi. Przy użyciu tych maszyn te wykonywane są również prace wykończeniowe niektórych nawierzchni np. żwirowych, profilowanie nasypów, rowów oraz plantowanie dużych powierzchni terenu.

Równiarki należą również do grupy maszyn często wykorzystywanych do zimowego odśnieżania dróg.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa pierwsza – równiarki wszystkie klasa pierwsza

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa pierwsza – 134 godziny, w tym: 52 zt + 82 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat