Powrót

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż bez klasy

Definicja i zastosowanie

Rusztowania są to tymczasowe budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi, narzędzi, materiałów oraz urządzeń. Uważa się, iż praca na rusztowaniach jest pracą szczególnie niebezpieczną, wymagającą wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz technik montażu i demontażu. Montażysta rusztowań powinien znać przepisy dotyczące zabezpieczania budowli przed utratą stateczności, a w szczególności wymagania związane ze: sposobami kotwienia, posadowienia, stężania rusztowań oraz prawidłowego rozmieszczania poszczególnych elementów podczas montażu.

Rusztowania służą przede wszystkim do wykonywania prac na wysokości (rusztowania robocze), ale również do podtrzymywania konstrukcji budowlanych (np. wiaduktów) do momentu uzyskania przez nie właściwości nośnych (rusztowania nośne), a także do ochrony przed upadkiem (rusztowania ochronne). Różnorodne konstrukcje rusztowań (ramowe, modułowe, rurowo – złączkowe, wspornikowe) umożliwiają wykonanie wielu prac na wysokości poprzez powiązanie konstrukcji rusztowania z obiektem budowlanym (rusztowanie przyścienne) lub odpowiednią konstrukcję rusztowania (rusztowania wolnostojące). 

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • bez klasy – rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż bez klasy

Wymiar godzin szkolenia

  • bez klasy – 80 godzin, w tym: 40 zt + 40 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat