Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • spycharki do 110 kW klasa trzecia
  • spycharki wszystkie klasa pierwsza

Wymiar godzin szkolenia

  • bez klasy – 134 godziny, w tym: 52 zt + 82 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat