Powrót

Operator Walca Drogowego Lublin – Cała Polska

Kursy i Szkolenia Operatora Walca Drogowego – Lublin i Cała Polska

Definicja i zastosowanie

Walce są maszynami przeznaczonymi do robót związanych z budowa dróg i innych budowli, których powstawanie jest ściśle związane z koniecznością zagęszczania gruntów i mas bitumicznych.  Elementami roboczymi walca są jego koła, a podstawową wielkością fizyczną związaną z efektem pracy maszyny jest jej nacisk jednostkowy na powierzchnię, po której się porusza.

Zastosowanie walców, jako maszyn do zagęszczania gruntów i mas bitumicznych jest ściśle powiązane z rodzajem i budową ich elementów roboczych.  Walce statyczne gładkie stosowane są zwykle do zagęszczania gruntów spoistych i kamienistych oraz nawierzchni powierzchniowo utrwalonych. Walce statyczne okołkowane zapewniają efektywniejsze zagęszczanie gruntów gliniastych i ilastych, zbrylonych o średniej wilgotności.  Walce wibracyjne wykorzystywane są do zagęszczania nawierzchni po wstępnym wałowaniu walcem statycznym. Efektem zastosowania walca wibracyjnego jest dziesięciokrotnie większe zagęszczenie i dokładniejsze zamknięcie wałowanej masy.

Zagęszczanie mas bitumicznych zawierających większe frakcje kruszywa zmieszane z mniejszymi i mas betonowych wykonuje się walcami poruszającymi się na kołach pneumatycznych. Walce na pneumatykach wykorzystywane są również do zagęszczania gruntów wilgotnych i piaszczystych.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

  • klasa druga  – walce drogowe wszystkie klasa druga

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa druga – 102 godziny, w tym: 52 zt + 50 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat