Powrót

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

Definicja i zastosowanie

Samochód ciężarowy z napędem na wszystkie koła, posiadający zdolność poruszania się w terenie. To pojazd transportowo-roboczy oraz nośnik narzędzi specjalistycznych, stosowany w trudnych warunkach terenowych.

Posiada ponad 70 różnego rodzaju osprzętów, m.in.:

 • koparkowe
 • ładowarkowe
 • frezarki
 • odśnieżarki
 • posypywarki
 • kosiarki
 • urządzenia do czyszczenia i mycia
 • podnośniki, itp.

Dzięki rozbudowanemu układowi hydraulicznemu ma możliwość podłączenia dużej ilości osprzętów, w czym pomagają mu zunifikowane złącza.

Szerokie zastosowanie w drogownictwie do wszelkich prac do letniego i zimowego utrzymania dróg, w energetyce, technicznym ratownictwie drogowym (straż pożarna), leśnictwie, budownictwie, na kolei, wojsku oraz w gospodarce komunalnej.

Wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zmianami)

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

Uprawnienia – parametr

 • bez klasy – wielozadaniowe nośniki osprzętów – bez klasy

Wymiar godzin szkolenia

 • bez klasy – 134 godziny, w tym: 52 zt + 82 zp

Wymagania wstępne:

 • ukończone 18 lat