Powrót

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

Definicja i zastosowanie

Maszyny do zagęszczania definiuje się jako wszelki sprzęt, który może być zastosowany do zmniejszania spulchnienia gruntów lub zagęszczania warstw nawierzchni drogi.

Maszyny te stosowane są w budownictwie drogowym i ziemnym do zagęszczania. W zależności od rodzaju maszyny mogą być używane do zagęszczania nasypów, jak również do wykopów wąskoprzestrzennych (zagęszczarki rewersyjne), szerokoprzestrzennych (zagęszczarki rewersyjne i jednokierunkowe) oraz jamistych (ubijaki).

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wymiar godzin szkolenia

  • klasa trzecia – 36 godzin, w tym: 22 zt + 14 zp

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat